«КӨЛІК ЖӘНЕ ТІРШІЛІК
ҚАУІПСІЗДІГІ КОЛЛЕДЖІ»

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС МЕКЕМЕ

Аккредитация

ARQA ТӘУЕЛСІЗ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫНЫҢ АККРЕДИТАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АГЕНТТІГІ