«КӨЛІК ЖӘНЕ ТІРШІЛІК
ҚАУІПСІЗДІГІ КОЛЛЕДЖІ»

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС МЕКЕМЕ

«Бипэк Авто Казахстан» АҚ саяхат 20.01.20